Лидл с принос от 1,61 милиарда лева за 2021 година

 Лидл с принос от 1,61 милиарда лева за 2021 година

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България

1,61 милиарда. лева е общият принос от дейността на Лидл България към икономиката на страната за 2021 г. Наред с общия ръст от 44% спрямо 2019 г., втората оценка на икономическото въздействие на веригата, изготвена от Института за пазарна икономика (ИПИ), показва значителен ръст в основните пера – стоки от България и лидерство в бранша по средни нива на заплащане. Измерването на всеобхватния отпечатък на компанията върху икономиката на страната бе направен за първи път през 2019 година.
За втора година оценката затвърждава ролята на компанията като един от значимите инвеститори, данъкоплатци, работодатели и бизнес партньори в страната. Сред интересните изводи, които показва новият доклад, е, че Лидл България е безспорен лидер в бранша по средни нива на заплащане. През 2021 г. средната месечна заплата в компанията е с 81% над средната в сектор търговия на едро и дребно и с над 53% по-висока от средната работна заплата за страната. Над 71 млн. лв. са нетните разходи, които компанията е направила за възнаграждения на своите служители през 2021 г., като към онзи момент екипът на компанията е наброявал над 3300 души.
За последните 2 години компанията значително разширява и партньорството си с българските производители – с 11% е нараснал делът на техните стоки в асортимента на веригата. Само за 2021 г. плащанията за стоки към български производители възлизат на 544 млн. лв. Към тях се добавят още около 11 млн. лв. други стоки и близо 65 млн. лв. износ, реализиран от българските производители в търговската мрежа на Лидл в Европа. Компанията е и един от най-големите данъкоплатци в страната – през 2021 г. Лидл България е внесла 42,3 млн. данъци в държавния и местните бюджети.

Велин Манов

Подобни публикации