Маски и дезинфектанти са сред опасните продукти през 2020 година

 Маски и дезинфектанти са сред опасните продукти през 2020 година

Европейската комисия публикува своя годишен доклад за Safety Gate (системата за бързо предупреждение на ЕС за опасни потребителски продукти), помагаща за извеждането на опасни нехранителни продукти от пазара. Докладът показва, че броят на действията, предприети от властите след даден сигнал, нараства всяка година – през 2020 година е достигнат нов рекорд от 5 377 сигнала, в сравнение с 4 477 през 2019 година. 9% от всички сигнали, събрани през миналата година, се отнасят до продукти, свързани с КОВИД-19. Това са хигиенни маски, които трябва да предпазват, но безуспешно. Други примери за опасни продукти, свързани с коронавируса са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, като метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или UV дезинфектанти, които излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо дразнене на кожата.

Велин Манов

Подобни публикации