Морета и блата

 Морета и блата

Moving Waters

„Морета и блата“ е самостоятелна изложба на Гергана Табакова.
Водата, която понякога се разглежда като свързана с човешките емоции и житейски промени, често провокира размисъл върху собственото, вътрешно, непостоянно движение. Серията разглежда динамиката в повърхността и дълбочината на различни водни басейни, като се опитва да ги свърже с измененията в човешките състояния и значението, което им придаваме. Двете водни пространства, изобразявани в серията, отразяват границите на полето, в което се случват човешките преживявания. Те се явяват полюсните означения, контрастите, между които вирее животът. В контекста на серията това са морето и блатото, с техните битуващи и метафорични характеристики; спокойните, сияйни води – бурните мрачни вълни; светлините на приключенското вълнение и непредвидимо движение – познатите, застинали във вътрешен, мрачен живот води.
Така конкретните места се свързват в един общ поток от опозиции, които едновременно присъстват, но и се губят в него. Затова се проявяват като отражения, безплътни знаци на своята собствена полярна сила. Някъде в образите на картините същностните разлики на двата полюса се загубват – провокация да се излезе от фиксираните значения на блато и море и възможност да се преразгледа стереотипното преносно разбиране за тях. А оттам – възможност за преосмисляне на човешките състояния и етапи – също рядко еднозначни.
С изпълващото серията лишаване от конкретика, възможностите се разширяват – усещанията все повече се отнасят към общия поток от преживявания, отколкото към самите преживявания; насочваме се към ритмичните светове на движението на потока, в който опозициите се сливат в една обща визия.
В пластичен контекст, отнемането и добавянето на материала, както и редуването на тези действия, е в съзвучие със заложеното усещане за противоречие и непрестанната игра на гоненица между стойностите.
„Морета и блата“ ще бъде между 26 май и 12 юни в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации