Моята тетрадка Монтесори по четене и писане

 Моята тетрадка Монтесори по четене и писане

„Моята тетрадка Монтесори по четене и писане“ от Марияна Миткова е продължение на „Моята тетрадка Монтесори за буквите и звуковете“.
След като се запознаха с всички букви и начина на тяхното изписване, малките читатели вече могат да съставят думи и изречения по лесния и приятелски метод на Мария Монтесори. В „Моята тетрадка Монтесори по четене и писане“ те вече могат да се запознаят с печатните и ръкописните, главните и малките букви на българската азбука, които се редуват при изписването на думите в упражненията. Книгата е подходяща за деца на 5-7-годишна възраст, които вече са се запознали с буквите и започват да се учат да четат и пишат. Предназначена е за първокласници, но също и за по-малки деца, които по-рано са се запознали с буквите от българската азбука. Детето първо чува звука, после вижда буквата, с която той е свързан и накрая го открива в конкретни думи, с които по-късно образува изречения.
„Моята тетрадка Монтесори по четене и писане“ се издава от „Колибри“.

Велин Манов

Подобни публикации