Над 30 000 души са подпомогнати от Българския Червен кръст и USAID

 Над 30 000 души са подпомогнати от Българския Червен кръст и USAID

Като част от програмата „Дейности в отговор на КОВИД-19“ на Българския Червен кръст, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID), са подпомогнати над 30 000 социално слаби граждани от цялата страна.
Програмата „Дейности в отговор на КОВИД-19” е част от глобалния апел за помощ на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), обявен в отговор на КОВИД-19. Тя е важна част от продължаващата вече почти година хуманитарна дейност на БЧК в борбата с пандемията. Като част от програмата до момента са организирани над 300 сесии за промоция на хигиенни практики и здравно образование, раздадени са 30 000 комплекта за лична хигиена, предоставят се 2500 творчески пакета за деца в социално уязвима ситуация и са проведени стотици психологически консултации с граждани от цялата страна. Обединени от каузата за борба срещу пандемията, БЧК и USAID продължават успешното си партньорство, като предстои откриването на виртуален диспечерски център, към който се открива и национална безплатна гореща линия. Допълнително, като част от кампанията, стартират и онлайн обучения за доброволци и граждани, както и обучение на специализиран екип от 10 души, част от Националния екип за реагиране при бедствия. БЧК ще стартира и предоставянето на безплатни професионални психологически
Информационната кампания за КОВИД-19 „Направи го за тези, които обичаш“ ще продължи до март 2021 година, а целта ѝ е да акцентира върху важността от спазването на противоепидемичните мерки, да предоставя надеждна информация на българските граждани и да се бори с фалшивите новини.

Велин Манов

Подобни публикации