Наследяване и отхвърляне на османското наследство в България

 Наследяване и отхвърляне на османското наследство в България

Второто издание на School of Kindness „Мамо, варварин ли съм aз?“ започва с публична лекция на тема: „Варвари ли сме? Наследяване и отхвърляне на османското наследство в България“.
Какви са представите за османското наследство в съвременна България? Как то се позиционира в националния патримониум? Какво е мястото му в политиките на наследството, формирани „отгоре“ – от държавата, нейните институции и експерти? Какви са местните всекидневни практики на наследяване и оценностяване „отдолу“ и какви са аргументите за изключване и охвърляне? Доколко са устойчиви идеите и наративите, които противопоставят „османското“/„ориенталското“ срещу „европейското“/„западното“ и как това се отразява на разбирането за българските наследства? Варвари ли сме заради начина, по който днес се отнасяме към наследените останки от османското минало? Това са някои от въпросите, чиито отговори ще се опита да намерят културолозите Славка Каракушева и Иво Страхилов в дискусията за съдбата на османското наследство в България.
School of Kindness“ е интердисциплинарна перформативна, образователна и дискурсивна програма, която се провежда ежегодно в София и околностите ѝ. Тя обединява (артистични) практици, изследователи философи/интелектуалци/мислители и социални работници. Програмата е предназначена за участници от различни социални и артистични среди, особено за такива, които идват от непривилегировани общности, и за такива, които работят на базата на опит от индивидуална или колективна травма. В продължение на две седмици и половина участниците се включват в уъркшопи и семинари, организирани от артисти, теоретици и активисти. За второто си издание програмата изследва понятието „варварин“, питайки какво означава да бъдеш „добър гражданин“ днес и кой придобива тази „титла“, „статус“. Освен това в програмата ще се разглеждат представите за турско (османско) наследство – често дефинирано като „оспорвано културно наследство“ – и неговите останки в България, включително ще се засегне темата за жестокостите срещу турците (и други малцинства) в България преди, по време и след социалистическия период.
Лекцията и дискусията ще бъдат на 16 септември в Гьоте-институт.

Велин Манов

Подобни публикации