НАТФИЗ е партньор на международния проект IN SITU

 НАТФИЗ е партньор на международния проект IN SITU

Сбимка: N. Duxbury

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ е партньор в консорциума на стартиращ европейски проект в областта на културните и творчески индустрии в извънградските райони на ЕС.
Проектът „IN SITU – местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“ започна на 1 юли 2022 година с продължителност 48 месеца. Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания в университета в Коимбра, Португалия. Проектът на стойност 4 милиона евро е финансиран от Европейската комисия по програма Horizon Europe.
Въпреки повишената видимост и значение на културните и творчески индустрии (КТИ), базирани в извънградските райони на Европейския съюз през последното десетилетие, все още съществува забележима липса на изследвания и политическо внимание към техните специфични нужди, характеристики и потенциал. Проектът IN SITU обединява водещи изследователски подходи към процесите на иновации, извънградско планиране и предприемачество в КТИ. Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета на тези индустрии, за да могат да действат като двигател на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в контекста на местното културно развитие.
Проектът IN SITU цели да предостави задълбочени познания относно ефектите от междусекторните връзки, иновативните стратегии за КТИ в извънградските райони и да разработи предложения за подобряване на културните политики в тази област. Проектът включва и обучителна програма за развитие на капацитета на творческите организации, което да им позволи да участват в разрешаването на ключови обществени проблеми в съответните региони/общности. Основният дефиниращ аспект е връзката между научните изследвания и творческата практика чрез създаването и развитието на шест IN SITU Labs – локални центрове в извънградски райони във всички краища на Европа, разположени в Португалия, Ирландия, Исландия, Финландия, Латвия и Хърватия.
Консорциумът по проекта обединява 13 институционални партньори в 12 държави.

Велин Манов

Подобни публикации