Национална изложба на карикатурата

 Национална изложба на карикатурата

Карикатура на Алма и Чавдар Георгиеви

Националната изложба на карикатурата е очаквана и привлича винаги голям интерес и много зрители още на откриването. Тя е преглед на най-високите постижения на българските художници, работещи в областта на карикатурата.
Целите са да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да популяризира творчеството на българските художници карикатуристи в страната и в чужбина. Динамичното време, в което живеем вече трета година, международните и вътрешнополитическите събитията от последните месеци и произтичащите от тях обществени вълнения са нови теми за художниците в настоящата изложба. Политическата сатира и шаржовете на популярни личности са значителна част от показаните творби. Проблемите и темите от ежедневието и човешките взаимоотношения остават вечен генератор на идеи за карикатуристите.
Както и в предишните издания на изложбата, участие ще вземат повечето от нашите известни карикатуристи. Специално внимание и почетно участие в изложбата е отредено на художника Милко Диков, който само преди дни навърши 92 години.
По време на откриването ще бъдат обявени :Наградата на Съюза на българските художници, Наградата на секция „Карикатура“ за цялостно творчество, Наградата на Столична община „Доньо Донев“ и награди на медии и партньори.
Националната изложба на карикатурата ще бъде между 7 и 29 април в СБХ „Шипка“ 6.

Велин Манов

Подобни публикации