Нестле отчита продажби за първото тримесечие

 Нестле отчита продажби за първото тримесечие

Нестле България отчита финансови резултати за тримесечието на 2021 година. Органичният ръст достига 7,7%, при реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 6,4% и ръст в цените от 1,2%. Ръстът обхваща повечето географски райони, положително повлиян от ранните признаци на възстановяване от каналите на консумация извън дома, подобрения ръст в цените и увеличения пазарен дял.
„Последната година е повлияна от масовото въздействие на глобалната Ковид-19 пандемия. Въпреки предизвикателствата, свързани със затрудненията на пазара за незабавна консумация и износа, Нестле България реализира органичен ръст от 4,1% за първото тримесечие и това ни дава допълнителна увереност за изпълнението на годишния ни план. Този резултат в специфичните условия, в които се намираме се дължи основно на високата мотивация на служителите ни, на които искам да изкажа сърдечни благодарности за положените усилия!“, сподели Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

Велин Манов

Подобни публикации