„Към себе си“ на Марк Аврелий

 „Към себе си“ на Марк Аврелий

Малко са книгите в цялата човешка история, които са толкова влиятелни като древния текст „Към себе си“ от римския император и философ Марк Аврелий.
Сега този философски документ се появява на българския пазар в ново луксозно издание.
Написан без намерението да бъде публикуван, текстът събира личните размисли, записки и стоически напътствия на един от най-могъщите хора на своето време, които повече от 18 века оказват огромно влияние върху читатели по цял свят.
Като поддръжник на стоическата философия Марк Аврелий помества в „Към себе си“ поредица от забележителни духовни упражнения – напомняния, предназначени да го направят смирен, търпелив, съпричастен, щедър; да му помогнат да разбере себе си и да осмисли вселената. Прозренията на автора, вероятно записани по време на военни кампании, се превръщат в едно от най-великите философски произведения: вечен сборник, станал задължително четиво за държавници и мислители през вековете. Изключително четивно и достъпно, изданието не само дава увлекателен поглед към ума и личността на един от най-просветените и интелигентни лидери на всички времена, но и предлага вдъхновяващо ръководство за търсещите начин да се справят с предизвикателствата на всекидневния живот.
От книгата читателите могат да извлекат ценни уроци затова:
– Как да бъдем господари на собствените си мисли и да живеем в настоящето?
– Как да превръщаме пречките във възможности?
– Как да се справим с неизбежните страдания в живота ни?
– И как да приемем, че след време не само няма да ни има, но самият спомен за нас и за най-великите ни дела може да е изчезнал?
Изпълнена с мъдрост, практически напътствия и дълбоко познание на човешкото поведение и душа, „Към себе си“ представлява безценен извор за философията на стоицизма и неговите основополагащи ценности – смиреността и дълга, смелостта и разума, вътрешната сила и умереността.
Преводач на „Към себе си“ е Богдан Богданов. Издава „Сиела“ и НБУ.

Велин Манов

Подобни публикации