Нов директор в Шнайдер Електрик

 Нов директор в Шнайдер Електрик

Умната фабрика за прекъсвачи в Пловдив на Шнайдер Електрик, глобалния лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, има нов директор – Мартин Йорданов, който заема мястото на Мария Топчийска.
Мария Топчийска, която пое предприятието през януари 2020 година, е първата жена, застанала начело на фабриката в България. Тя ръководи процеса за сертифицирането на пловдивския завод като Smart Factory в края на 2019 година. Тя ще продължи да е свързана със Smart factory темата. Задачата ѝ ще бъде заедно с новия си екип да внедрява лийн техники за оптимизация на процесите и да залага нови стандарти за smart технологии, които да се използват в група заводи на фирмата, произвеждащи продукти за крайно електроразпределение.
Мартин Йорданов поема длъжността директор на Умната фабрика в Пловдив след повече от седем години в компанията. През предишния си трудов опит той е заемал позиции в сферата на управлението на качеството и намаляването на разходите свързани със суровини, инструментални екипировки и материални потоци. Последната му позиция в Шнайдер Електрик е „Метод мениджър и мениджър поддръжка“. Йорданов е възпитаник на Техническия университет в София със специалности „Електроника“ и „Производствен и операционен мениджмънт“. Назначението му идва скоро след като компанията предприе разширяване на производството в Пловдив. Мартин Йорданов ще отговаря за стратегическата визия за развитието на завода и непрекъснатото му усъвършенстване, продължавайки да изпреварва времето си и да задава Smart factory модел у нас и в чужбина.
Екипът на Умната фабрика в България постоянно създава и внедрява иновативни технологии. Така над 70% от процесите в производствената база в Пловдив са изцяло автоматизирани. Тя е демонстрационен център за 14 държави, както и за чуждестранни компании с планове да инвестират у нас, а продукцията й се доставя в над 30 страни.

Велин Манов

Подобни публикации