Осмели се да се свържеш

 Осмели се да се свържеш

„Осмели се да се свържеш” на Марион Есер е ценно четиво, което дава отговор на въпроса как може взаимодействието с децата да е по-малко травматично и нещо повече – как може да е подкрепящо за тях.
Книгата на Марион Есер показва как можем да подкрепяме здравословното им израстване чрез тялото, движението и съвместната игра. Психомоториката е не само терапевтичен метод, който борави със сложни медицински, невробиологични, психологически и психоаналитични конструкти и който помага на децата да преодоляват своите затруднения и да увеличават своите компетенции, той може да се прилага и като предпазна мярка в педагогическото ежедневие на детските градини и училищата. Точно в предпазния аспект концепцията и принципите на метода могат да дадат важни насоки за съвременното общество. Става дума за това да осигурим на децата необходимата рамка за едно успешно личностно развитие. Само когато едно дете е вътрешно стабилно, то е отворено за учене. Това отдавна е осъзнато от редица европейски държави и днес психомоториката се прилага като редовен час в училищата на много страни.
Марион Есер е психомоторен терапевт с повече от 20 години практика. В момента работи в психиатрична клиника за деца и юноши близо до Бон. Тя е автор на книги, публикува в различни специализирани списания и превежда статии и текстове от френски. Книгата ѝ „Осмели се да се свържеш” ще бъде полезна както за специалисти по психомоторика, така и за широк кръг възпитатели и учители, медицински специалисти, терапевти, социални работници и родители, които се интересуват от инсценировките в детските игри и терапевтичното въздействие на съпътстващия възрастен.
Преводач на „Осмели се да се свържеш“ е Вяра Видева-Стефанова. Издава „Колибри“.

Велин Манов

Подобни публикации