Отличие за А1

 Отличие за А1

А1 получи златен Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители“. Това е вторият пореден златен знак за телекома, който стана един от носителите на наградата и през миналата година. От тогава до сега броят на дарителите сред служителите, както и общата сума на даренията устойчиво се увеличават. Компанията се утвърди като един от най-големите дарители в страната и на корпоративно ниво, подпомагайки системата на здравеопазването в тежката 2020 година. Дарителството по ведомост е част от цялостната визия на А1 да подкрепя социално значими каузи, сред които е и приемната грижа, за която компанията си сътрудничи с Националната асоциация за приемна грижа.
Съорганизиратори на инициативата са Фондация BCause, Българското дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация за управление на хора и Българската асоциация на КСО специалистите.

Велин Манов

Подобни публикации