Отново спектакли в ДНК

 Отново спектакли в ДНК

Снимка от спектакъла Shamebox

ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс. възобновява спектаклите. През месец март програмата предвижда четири проекта.
Началото поставя спектакълът dragON aka PONY. Зареден е с множество танцови практики и препратки, които идват от миналото и настоящето на западния и източния танц и се фокусират върху идеята за постоянния преход. Изследва се интимността през радостта и празнуването на това да бъдеш с другия. Следващото заглавие Shamebox се занимава със срама, който непрекъснато ексалира, когато играта загрубява и инфантилните желания стават все по-безсрамни. Чрез образи и движение Wo Man анализира и разколебава понятията, в които мислим за мъжкото и женското в социален план. Последният спектакъл е „Тотална щета“. Той е комедия за щетата, която си нанасяме, живеейки за любовта, красотата и изкуството,
dragON aka PONY е на 10 март. Shamebox е на 12 март. Wo Man е на 19 март. „Тотална щета“ е на 31 март.

Велин Манов

Подобни публикации