Пейзаж от далечното бъдеще в Pattern Recognition

 Пейзаж от далечното бъдеще в Pattern Recognition

Викенти Комитски – „Без име“

Изложбата на Анна Комитска, Викенти Комитски и Джулиас Грабиански носи името Pattern Recognition.
Анна Комитска коментира: „Pattern Recognition“ ни пренася в пейзаж от далечното бъдеще и насочва вниманието ни към съвместното съществувание на човека и неговата дейност, активността на живата и неживата материя, и мрежови индустриални артефакти. В парелелен свят, изплетен от пипала, зрителят е подтикнат да разпознае активното влияние и автономността на всяка материя, която не е Човек, и нашата непотребност във време на необратима криза.
Изложбата е връщане към състояние на втечненост – старите ледове сe стопяват и забравят, клетките се разграждат и заразяват; материалността на всякакви системи се разпада, прегъва и сглобява в неопределени формации. Познати схеми, разгънати в солидни структури от миналото, повече не са валидни. Нови течни форми на знание се конкретизират и изплъзват покрай човешкото разбиране.
Адаптивната мутация на организмите вплита своите пипала в автоматизираната мрежа. Какво разпознаваме в машината и как разчитаме нейните възможности? Тъй като пространството, в което машината създава своето значение остава чуждо на нашето възприятие, ние сме зависими от една особена непознаваемост. Кодираната спекулация съдържа нещо чудато, което сме изкушени да оприличим на първична интелигентност.
Тази серия от арт обекти е изградена от намерени всекидневни отпадъци, опасни материали, природни елементи, софтуерни интервенции, алгоритмични архиви. Откриваме тези асемблажи в състояние на трансформация към едно хибридно съществуване. Природа и култура се сблъскват в проводими живи и синтетични тела, където модели на света и реалността се усукват в едно. Формират се смислени връзки измежду несвързани неща – но за чий прочит и с каква цел?“
Изложбата ще бъде между 8 ноември и 4 декември в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации