Подкрепа на младите хора с увреден слух

 Подкрепа на младите хора с увреден слух

Доброволци от Нов български университет се включват в създаването на Младежко пространство Deaf culture в сградата на Съюза на глухите в България в София. Целта на кампанията „Оставете вашите ръце“ е да бъде изградено място за обучение на младите хора с библиотека, с детски занимания, място за срещи и дискусии.
15 студенти по логопедия, психология и изящни изкуства и преподаватели от НБУ бяха сред първите, които се включиха в ремонта. Пространството ще предостави възможност на 25 глухи младежи на възраст между 16 и 30 години да повишат своите знания и умения в сферата на социалното предприемачество и младежката работа чрез включване в дейности, в които те ще бъдат движеща сила.

Велин Манов

Подобни публикации