Политическата коректност и свободата на сценаристите

 Политическата коректност и свободата на сценаристите

Задава се безплатно интерактивно онлайн обучение с генерална тема „Политическата коректност и свободата на сценаристите”. Лекторът е Петър Денчев, писател и театрален режисьор с редица новаторски проекти в артистичната си биография.
Въпроси, които ще бъдат засегнати и дискутирани в рамките на обучението:
– спектър от теми и мотиви в театралното изкуство, които са обект на полемики най-често днес (расизъм и расистки шеги, етнически, национални и религиозни предразсъдъци, полови стереотипи, сексуална ориентация и други);
– „делириумът“ на цензурата и политическата коректност в съвременната литература и в сценичните изкуства – как новата цензура разрушава свободата на изразяване;
– граници на борбата с дискриминацията – дисквалифицират ли се творби, участия и изяви на съвременни артисти заради национална принадлежност, съдебно досие, гражданска позиция, политическа ангажираност, възраст, цвят на кожата и други;
– ролята на изкуството не е да поучава, а да бие тревога – предизвикателства, които авторът е срещал в своята практика в областта на театралното изкуство в контекста на разискваните тук теми; примери за текстове на щекотливи теми и съответни зрителски/читателски реакции.
Петър Денчев е автор на четири романа и един сборник с разкази. Негови произведения са превеждани на сръбски, македонски, словенски, немски, английски и фарси. Поставял е пиеси на сцените на повечето от големите театри в България. В периода 2017-2018 година е драматург на ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна. Благодарение на него не една литературна творба оживя на театралната сцена, включително романите „Козметика на врага“ на Амели Нотомб и „Хоро“ на Антон Страшимиров. Сред последните му проекти е спектакълът „Портокалова кожа“ в театър „Възраждане“, по пиесата на Мая Пелевич, която третира темата за половите стереотипи и начините, по които пазарът ги употребява.
Настоящата инициатива е част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“,
Обучението ще се проведе на 14 април във фейсбук страницата на платформата АртАкция.

Велин Манов

Подобни публикации