Практика и стандарти при налагане на наказания в България

 Практика и стандарти при налагане на наказания в България

Познатият днес правораздавателен стандарт върху най-тежките наказания започва да се изгражда след 1951 година, когато смъртното наказание става временна и изключителна мярка, предназначена само за най-тежките престъпления, които заплашват основите на държавата, както и за други особено опасни престъпления. До отмяната му през 1998 година то е в алтернатива със срочното лишаване от свобода и с доживотния затвор, а след това е напълно заменено от доживотния затвор без право на замяна.
За първи път трите наказания и практиката по налагането им са разгледани систематично и подробно в „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“ от доц. д-р Ива Пушкарова. Освен изведените съдебни стандарти за налагане на тези наказания, в него са разгледани и усложнени хипотези на конкуренция с други наказания, приложението на различни институти за индивидуализация, както и поправителния процес и институтите за последващо облекчаване на наложените наказания. Със знания от различни хуманитарни науки и жанрови елементи на художествения разказ, авторката успява да обобщи своите десетгодишни изследвания и да изгради цялостен концептуален модел за индивидуализация и мотивиране на пропорционален репресивен отговор при изключително тежки престъпления. Той обхваща целия процес на наказателноправно въздействие върху индивида след налагане на наказанието – от постановяване на присъдата, през времето на нейното изпълнение и до последвалото освобождаване, помилване или замяна.
Доц. д-р Ива Пушкарова е преподавател по наказателно право в СУ ,,Св. Климент Охридски“ и АМВР, както и в Националния институт на правосъдието. Тя е утвърден изследовател на организираната и транснационалната престъпност, трафика на хора, сексуалната и експлоатационната престъпност, финансови, стопански и данъчни престъпления, престъпната дискриминация, непълнолетната престъпност, системата на наказанията, помилването.
„Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“ се издава от „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации