Превъплъщенията на Атанас Яранов

 Превъплъщенията на Атанас Яранов

Октоподи (Рибари)

„Превъплъщения“ е името на камерна колекционерска изложба на Атанас Яранов.
Атанас Яранов е едно от големите имена в българската живопис от втората половина на ХХ век. Характерно с неповторимия си творчески стил, могъща образност, респектиращо като обем, творчеството му е съизмеримо с високите постижения на европейския модернизъм. Изкуството му е концентрирано върху основните проблеми на човешкото съществуване, нравствените устои и ценностите на родовата принадлежност, надмогването на житейските изпитания и болка, силата и волята на духа.
В изложбата влизат цветни и черно-бели рисунки, подготвителни проекти и композиции от различни периоди. Голяма част от произведенията са изпълнени в авторски смесени техники с акварел, темпера, туш, перо, пастел, сангин и др. Въпреки че повечето са цветни, в тях преобладава рисунъчното начало и цветът има второстепенна роля. Подобно на строго живописните произведения, и тук авторът следва ясни принципи. Експресивният рисунък се редува със смели, окрупнени експресивни линии които, освен че изграждат формата, усилват усещането за движение и ритъм в композициите. Творбите заслужават внимание като моменти от раждането и материализирането на идеята. Като работилница за многократни варианти, повторения и опити и преддверие към Ярановия свят. Композициите се отличават с непринуденост и лекота на изказа. Част от тях съдържат от неговата, повлияна от българския фолклор, мито-поетична мисловност и образност. Изложбата носи името „Превъплъщения”, защото художникът трансформира реалността в имагинерно пространство, населявайки го с фигури и образи, които преобръщат визуалния код и го натоварват с неочаквана символика и послания.
Темите и сюжетите са различни. Част от тях са варианти на разработвани с години цикли като „Бряг“, „Октоподи“, „Обред“, „Автопортрети“, „Цирк“, „Човек и куче“, „Ателие“, „Античност“ и други. и са с преки паралели в живописните произведения на Яранов. Както всичко в неговото творчество, включените в експозицията рисунки са концентрирани изцяло върху фигурата и фигуралното. В изграждането си са лаконични, но са наситени с пластика, архитектоника, смисли, състояния и движение. Те са основни носители на идеи, които в контекста на заглавието често са персонификации и превъплъщения с индиректно, опосредствано значение.
„Превъплъщения“ е между 6 и 30 юни в галерия „Лоранъ“.

Велин Манов

Подобни публикации