Прегърни промяната в името на успеха

 Прегърни промяната в името на успеха

„Прегърни промяната в името на успеха“ на Дейл Карнеги разглежда причините, поради които хората често се съпротивляват на промяната, и начините за преодоляване на тази съпротива.
Вероятно има толкова подходи към успеха, колкото са успелите хора, и все пак, когато анализираме историята им, виждаме, че те имат много общи качества: самоувереност, решимост, самодисциплина, мотивация,на инициативност, системно мислене. Може да сме много компетентни, но ако не сме в състояние „да продадем“ идеите си на останалите, съществува вероятност да не постигнем целите си, което означава, че трябва да сме убедителни. Два от принципите на Дейл Карнеги за ефективни човешки взаимоотношения са: „Проявявай искрен интерес към другите хора“ и „Постарай се да видиш обективно нещата от гледната точка на другия“. Прочитането на тази книга може да се окаже първа стъпка към успеха за хора и организации от различни сфери на дейност. Независимо дали се отнася до работата ни или до личния ни живот, ако искаме да постигнем напредък, трябва да сме готови на промени, които понякога са генерални.
Преводач на „Прегърни промяната в името на успеха“ e Надя Баева. Издава „Колибри“.

Велин Манов

Подобни публикации