Публично четене на „Балади и романси“ на Адам Мицкевич

 Публично четене на „Балади и романси“ на Адам Мицкевич

Предстои публично четене на „Балади и романси“ на Адам Мицкевич на полски и български език, на есперанто и с помощта на Брайловата азбука.
Водещ ще бъде проф. Калина Бахнева, литературовед, преподавател по история на литературата във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Откъси от книгата ще четат дипломати, преподаватели и студенти от специалност „Полска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”, ученици от Полското училище в София, поляци, живеещи в София и софиянци.
„Балади и романси” е публикувана през юни 1822 година във Вилнюс като основна част от първия том на „Поезии“ на Адам Мицкевич. Цикълът стихотворения, написан между 1819 и 1821 година поставя началото на историята на романтичната поезия в Полша и се превръща в един от най-важните ориентири за новата епоха. Това е новаторска и оригинална колекция, която в същото време впечатлява с естествения си стил и простотата на езика. Стихотворенията демонстрират широките писателски възможности на изтъкнатия автор, който е създал завладяващ и уникален свят, изпълнен със сантименталност, фантазия и народен морал на фона на атмосферата на природата. Стихосбирката на Мицкевич скоро се превръща в литературно събитие, което предизвиква голям ентусиазъм сред любителите на националната литература. И до днес стихотворенията от този цикъл се радват на изключителна популярност, а съвременното им значение за полската култура се потвърждава от обявената през 2022 година Година на полския романтизъм, с която се отбелязва двестагодишнината от публикуването на сборника.
Четенето ще се проведе на 29 септември в Полския институт в София със свободен вход.

Велин Манов

Подобни публикации