Първа самостоятелна изложба на Людмил Георгиев в Пловдив

 Първа самостоятелна изложба на Людмил Георгиев в Пловдив

„Вместо автопортрет“ е първата самостоятелна изложба на художника Людмил Георгиев в Пловдив,
По-голямата част от подредените в експозицията творби са създадени през изминалата година. Те разкриват както устойчивите теми, които го вълнуват, така и търсенето на пластическите възможности, генерирани от срещата между линеарното и живописното на територията на графичните листи.
„Вместо автопортрети в настоящата изложба Людмил Георгиев ни представя овладени в графика лични трасета за размисъл и чувстване. Маршрути за разговори, малки пътечки за бягство, за игра. Атлас на себе си. Извън рамките на картината.“, споделя кураторът на изложбата Пламен В. Петров.
Изложбата на Людмил Георгиев е между 11 май и 6 юни в галерия „Капана“ в Пловдив.

Велин Манов

Подобни публикации