Първи Фестивал за нова драматургия

 Първи Фестивал за нова драматургия

Културният живот в София става още по-наситен с Фестивала за нова драматургия, организиран от Гьоте-институт България.
Форумът ще събере любителите на сценичните изкуства, за да ги срещне с нова драматургия от България и Германия. Той се случва в рамките на тригодишния международен проект New Stages Southeast на Гьоте-институтите от региона Югоизточна Европа. Фокус на програмата у нас е представянето на нови български текстове и текстове на две от най-актуалните имена на съвременната германска сцена – Мария Милисавлйевич и Заша Мариана Залцман. Място имат и нови български пиеси, избрани от международната мрежа за съвременна драматургия Eurodram.
Идеята е да се осъществят различни опити за писане и поставяне на пиеси. Събитияta в разнообразен формат ще осигурят платформа за сценични четения и обмен между млади драматурзи, известни немскоезични сценични автори и местната публика. В проекта взимат участие Гьоте-институтите в България, Босна и Херцеговина, Гърция (Атина/Солун), Хърватия, Румъния/Молдова, Сърбия и Кипър.
Фестивалyt за нова драматургия е между 12 и 16 май в Гьоте-институт България и театър „Възраждане“.

Велин Манов

Подобни публикации