Седем словашки художници в изложба

 Седем словашки художници в изложба

Prosekovci на Матуш Матятко

Изложбата „Седем“ представя седем художници, седем гледни точки в съвременното словашко изкуство – Клаудиа Корбелич, Радостина Доганова, Матуш Матятко, Мартина Рьотлингова, Филип Сабол, Растислав Седлачик и Павол Трубен.
Изложбата представя различни артистични подходи в областта на рисунката, графиката, живописта и обекта. Творбите са свързани с темата за съвременната биполярност на обществото, родовата идентичност през погледа на попкултурата, спомени и емоции в постсоциалистическа градска среда. Седем артисти и техния визуален коментар по актуални проблеми на обществото, техните лични истории, мисли и преживявания.
Клаудия Корбелич показва полусюрреалистични обекти / скулптури, в които с лека ирония обединява, свързва човешки и животински форми. Авторката черпи вдъхновение от преживяни лични истории и спомени за предишни партньори. С творбите си тя провокира дебат относно отхвърлянето на общоприетите норми на поведение в токсичното маскулинно ориентирано общество.
Радостина Доганова представя картини, вдъхновени от водата. С известна носталгия се завръща към темата за водната повърхност, която свързва със спомена за Черноморието, но и с река Дунав, на брега на която живее в Братислава. В своите картини авторката изгражда монохромна многопластова живописна „водна” структура. Tворбите ѝ носят в себе си силно медитативно усещане. Същевременно излъчват едно особено тихо вътрешно напрежение, скрито под повърхността на непрекъснато движещите се вълни.
Матуш Матятко участва с картини от творческия си престой в България (2019) – серията Urban Icons. Те са вдъхновени от атмосферата на града – genius loci, уличния живот, историческото минало, иконите и други. Авторът представя и линогравюри – избрани творби от цикъла Еволюция, с който печели Наградата за най-красива книга в Словакия – Bibiana (2007).
Мартина Рьотлингова участва с диптиха Saint Barbie, който иронизира „идеалната красота“, изисквана и изобразявана според очакванията на патриархалното общество. Същевременно отразява консуматорския начин на мислене на съвременния човек.Освен посочените творби, в изложбата тя представя и ефимерни градски пейзажи, създадени по време на творческия ѝ престой в София (2019). Те са изградени в характерна цветна хармония на сини-розово-виолетови тонове, която художничката интерпретира и като отражение на идеята за мъжки и женски принцип в природата.
Филип Сабол създава един специфичен образ – пиктограма, изградена от пиксели. В живописта си често излолзва нетрадиционни неонови цветове и спрей. Работи в отделни цикли, свързани тематично, чрез които доразвива, надгражда определена мисъл, идея. Най-новите му творби са свързани с темата за огъня, като символ на просветлението, знанието, на светлината, която ще запълни съществуващата екзистенциална празнота.
Растислав Седлачик представя творби от цикъла Xerox Poetry, където централен мотив са нюансите на градския пейзаж. Това са панелните жилищни комплекси, които присъстват навсякъде в Словакия. Цикълът е създаден по време на социална изолация, време на невъзможност за движение извън микропространството на собственото панелно жилище, заклещено сред блоковете на постсоциалитическа Братислава.
Павол Трубен представя графики и рисунки на тема „Заек и вълк“, тема, която трайно присъства в творчеството му. Творбите му носят тайнствена атосфера и вътрешно напрежение в отношенията между животните, като своеобразна метафора на поляризацията в обществото, популизма и примитивните емоции, които срещаме в ежедневието.
Изложбата ще бъде между 19 септември и 2 ноември в галерия „Контраст“.

Велин Манов

Подобни публикации