Смразяващ портрет на Холокоста в „Айхман в Йерусалим”

 Смразяващ портрет на Холокоста в „Айхман в Йерусалим”

„Айхман в Йерусалим“ е безкомпромисно описание на механизмите на нацистката машина и смайваща историческа картина за трагедията на Холкоста.
През 1961 година „Ню Йоркър” поставя задачата на немско-американския политолог и философ от еврейски произход Хана Аренд да проследи процеса срещу нацисткия функционер Адолф Айхман в Йерусалим и да подготви поредица от репортажи за него. С отпечатването им през 1963 година и допълнени със събитията след изпълнената смъртна присъда, изданието се превръща в една от най-важните и влиятелни книги на XX век.
В „Айхман в Йерусалим“ са проследени всички юридически и политически етапи от процеса. Поставят и основни екзистенциални въпроси за баналността на злото и колко лесно е човек да се превърне в съучастник в непростимо престъпление. Базирана на протоколите от полицейския разпит на нацисткия идеолог, безброй свидетелски показания, „правният материал” на обвинението, документите от заседанията и седемдесет страници ръкопис на Айхман, книгата представлява подробна и безпристрастна хроника на най-черните страници от историята на миналия век. И описание на безпрецедентна възможност за жертвите на нацисткия терор да потърсят справедливост.
Преводач на „Айхман в Йерусалим“ е професор Тодор Танев. Издава „Сиела“.

Велин Манов

Подобни публикации