Смут в чувствата и други новели на Стефан Цвайг

 Смут в чувствата и други новели на Стефан Цвайг

„Смут в чувствата и други новели“ е третият от поредицата сборници, в които Стефан Цвайг е представил новелите си на тематичен принцип.
Настоящият том излиза за пръв път от 1927 година и съдържа три новели за противоречивите чувства, раздиращи човешката душа: „Двайсет и четири чаcа от живота на една жена“, „Разрухата на едно сърце“, „Смут в чувствата. Записки на тайния съветник Р. фон Д. “. Тези истории подчиняват въображението на читателя и транслират идеи, образи и представи, без да парадират с ерудицията на автора, който е сред вещите познавачи на своето съвремие.
Стефан Цвайг е любим на няколко поколения новелист, биограф, есеист и поет. Създава хуманно по дух творчество, потресено от бездните на човешката лудост и обвеяно от носталгия по един по-безметежен свят.
Преводачи на „Смут в чувствата и други новели“ са Димитър Стоевски и Ива Иванова. Издава „Колибри“.

Велин Манов

Подобни публикации