Софтуерно дефинирана мрежа с интелигентни функции

 Софтуерно дефинирана мрежа с интелигентни функции

Услуга за изграждане на софтуерно дефинирана виртуална частна мрежа с интелигентни функции на бизнес клиентите вече се предлага от A1.
С SD-WAN фирмите могат да свържат всички свои офиси в единна интегрирана инфраструктура с гъвкави логически връзки и правила за комуникация между отделните локации. Конфигурациите и управлението на мрежата се извършват централизирано от инженери на телекома. Това спестява на бизнесите необходимостта да поддържат високоспециализирани експерти във всеки от офисите си. SD-WAN е подходящо решение за компании, които използват или планират да въведат ресурси в публичен облак като AWS, GCP, Azure, и същевременно държат да имат бърз достъп до тях, без компромис със сигурността. За гарантиране на сигурността на данните комуникацията между отделните устройства се криптира. Решението е гъвкаво и скалируемо – бизнес клиентите могат лесно да добавят офиси при разрастване на дейността си.

Велин Манов

Подобни публикации