Съвременна клайнианска психоанализа

 Съвременна клайнианска психоанализа

Сборникът „Съвременна клайнианска психоанализа“ е първото систематично представяне на клайнианската психоанализа пред българския читател.
Съдържанието му представлява интерес за всички, които се интересуват от съвременните възгледи за несъзнаваното, вътрешните обекти, едиповия комплекс, проективната идентификация, преноса и контрапреноса. Авторите са разделени на две групи. Първата включва световнопризнати британски експерти, а втората – аналитици от Европа, които интегрират клайнианските идеи в клиничната практика и културата на своите страни. Сборникът отразява интензивното сътрудничество между клайниански и български аналитици, което се задълбочи изключително много през последните десетилетия.
Съставител на „Съвременна клайнианска психоанализа“ е д-р Светлозар Василев. Издава „Колибри“.

Велин Манов

Подобни публикации