Тамян и танци с маски

 Тамян и танци с маски

Концертът „Тамян и танци с маски“ ще пренесе зрителите в Средновековна Корея чрез звука на традиционни корейски музикални инструменти от IV век и мелодии от традиционния театър с маски в интерпретация на съвременни автори. Ансамбъл от западни инструменти като цигулка, виола, виолончело се съчетават с корейските гаягъм, хегъм, пири, джангу във вълнуваща среща между съвремието и традициите.
Програмата на концерта се състои от авторска музика на съвременните корейски композитори и се основава на корейската традиционна музика за танци с маски. На сцената ще се качат изпълнители, които ще свирят на различни ударни и струнни инструменти в характерни корейски носии.
Произведенията, които ще бъдат изпълнени, са създадени с нов смисъл чрез комбиниране на танцова музика с маски, съдържаща радости и скърби от живота, сатира и хумор, с модерни музикални елементи. Те се изпълняват от корейски и български изпълнители. В този концерт наред с корейските изпълнители на автентични народни инструменти ще интерпретират и български музиканти. Това е неоспоримо доказателство за духовните мостове, които изгражда музикалното общество Изток-Запад и спомага за трайните връзки между нашите култури.
Концертът „Тамян и танци с маска“ е продължение за изграждане на творчески мост между българската и корейската музикална общност. Представянето на съвременни композитори от Република Корея в София се превръща в традиция, а тази година допълнителен творчески обмен се осъществява и на ниво изпълнители чрез гостуването на южнокорейски инструменталисти.
Концертът ще бъде на 14 юни в Камерна зала „България“

Велин Манов

Подобни публикации