Танцът на Амазон

 Танцът на Амазон

„Танцът на Амазон“ е танцов пърформанс.
Той е част от изследователска работа, която изучава алгоритмите, използвани във фабрики като Амазон за намиране на минималното време и най-ефективния начин за подреждане и доставка на стоки в големи складове, което е скъп и отнемащ време процес. Въпреки, че много от тези задачи се изпълняват от хора, техните действия са изцяло предварително определени въз основа на алгоритми, а движенията им са специфични за постигане на целите на всяка смяна: събиране на максимален брой продукти.
Режисьорът и визуален артист Нико Ангиули извежда на сцената въпроса на големите компании кой е най-рентабилен: Човешкият труд или роботът. Как това се отразява на изпълнителското тяло? Заедно с Катерина Ел Рахеб, изследователка в областта на информатиката и хореографка, и група танцьори те работят върху този „превод“, изследвайки как подобен алгоритъм може да бъде въплътен и представен в пространството.
На сцената са четири „човешки машини“, които изпълняват алгоритъма с телата си. Хореографията се състои от етапи, които съответстват на частите на алгоритъма за комплектуване в складовете. Когато всички етапи са завършени, целият цикъл се повтаря докато достигне до един час труд.
Нико Ангиули и Катерина Ел Рахеб ще представят адаптирана версия на пърформанса и ще говорят с публиката за труда и изкуството в епохата на изкуствения интелект.
„Танцът на Амазон“ е на 28 октомври в Гьоте-институт.

Велин Манов

Подобни публикации