„Хибриди“ на Стефан Петрунов

 „Хибриди“ на Стефан Петрунов

„Разговор“

„Хибриди“ е най-новата изложба на Стефан Петрунов. На нея ще бъдат преставени живопис, рисунки и колажи.
„Работите на Стефан Петрунов изненадват, провокират и магнетично привличат със своята „неземност”. Срещата с тях е надникване от обратната страна на огледалото, където собственото отражение и това на околния свят са трансформирани. Чрез сблъсъка на взаимоизключващи се елементи, различни културни модели и епохи, художникът поражда нова вселена, променя начина на мислене и активира въображението. Човешкото тяло е обект на интерес за Стефан Петрунов. Той изследва психологически състояния, обществени и социални позиции на личността и тяхното отражение в езика на тялото. Женската фигура доминира в творчеството на Петрунов. Чрез изваждането ѝ от определен, контекст и поставянето ѝ в нов, мистифицирайки образа, авторът изгражда собствен, идиоматичен, художествен език.“, споделя д-р Ани Венкова
„Хибриди“ е между 7 май и 11 юни в галерия „Сердика“.

Велин Манов

Подобни публикации