Хората ще са готови за изкуствени тела до 2030 година

 Хората ще са готови за изкуствени тела до 2030 година

Нов доклад на комуникационната група dentsu дава дългосрочни прогнози за тенденциите в потребителското поведение до 2030 година. Здравеопазване, основано на технологиите и благоденствие са основните мотиватори, които ще движат потребителите през следващите 10 години. Хората ще са готови да експериментират с мозъчни чипове, генни модификации и екзоскелети. 34% от хората в света биха имплантирали микрочип в мозъка си, за да удължат продължителността на живота си. Една трета от потребителите смятат, че биха се подложили на операция, за да подобрят психичното си здраве. Това са данни от най-новото проучване на комуникационната група dentsu – „Ерата на приобщаващата интелигентност“.
Докладът изследва потребителските тенденции в дългосрочен план и дава прогнози как те ще оформят следващото десетилетие. Здравето и личното благосъстояние са ключовите теми и голяма част от потребителите споделят, че имат желание да започнат да употребяват технологиите, за да си осигурят добро здраве в бъдеще.

Велин Манов

Подобни публикации