„Христо Берберов – портрет на един художник“

 „Христо Берберов – портрет на един художник“

Притчите Христови (Христос с Марта и Мария)

С изложбата „Христо Берберов (1875-1948) – в началото“ галерия „Лоранъ“ гостува на галерия „Контраст“.
„Не знаем и какво е принудило редакцията да предпочете фототипията за възпроизвеждане на картините: евтинията ли на този печат или липсването на гравьори за сега по нас. Ако е първата причина, – то е твърде за съжаление, че едно такова списание поддържано от цяло дружество и с такива претенции отстъпва йоще на първата крачка пред такова незначително препятствие; че и втората причина не е никак извинителна, защото не сме само ний, гдето вземаме от странство клишета…“ С тези думи още през 1895 година, Христо Берберов – тогава двадесетгодишен, изказва ранния си интерес към техниките за репродуциране, разсъждавайки по отношение редакцията на списание „Изкуство“ През следващите години той експериментира с печатна графика, но едва в Юбилейната изложба на Рисувалното училище през 1906 г. излага част от офортите, по които е работил до тогава. Един от тях – „Приидите вси отруждени“ – е репродуциран в албумната част на Втория илюстрован годишник на Държавното рисувално училище, а през 1907 година е една от творбите, с които художникът се представя на Балканското изложение в Лондон.
Грижливо опазен, оригинален отпечатък от този толкова ранен офорт е достигал днес до нас и може да бъде намерен сред печатната графика и рисунките, част от изложбата „Христо Берберов – в началото“, представена от галерия „Лоранъ“. Работейки внимателно с най-ранните познати офорти на автора, екипът на галерията се обръща на практика и към началото на работата с тази техника у нас, едва няколко години по-късно прилагана в България и от Стефан Баджов, Йосиф Питер и Петър Морозов. Сред работите, включени в изложбата, е офортът „Молеров“ от 1903 година, който представлява най-ранната датирана печатна графика на Христо Берберов и навярно изобразява революционера Симеон Молеров по време на преход. Вероятно представена на изложението в Лондон под наименованието „Бунтовник“, днес с екземпляр от тази работа разполага и Националната галерия в София.
Някои заглавията на показаните в Лондон офорти ни помагат да ги свържем с познатите ни днес графични отпечатъци, включени в изложбата. Това са три дамски портрета, „Св. Княз Борис“, „Борци“, „Рилски говедарник“ („В гората“), „Сляп циганин“, „Пушач на лула“ („Пушач“). Всички те са фино изпълнени, предимно в малък формат (изключение прави „Св. Княз Борис“) – с използването техниката на офорта и акватинтата, някои допълнително ръчно колорирани. Интерес представляват и запазените моливни рисунки към някои от печатните графики – „Рилски говедарник“, „Св. Княз Борис“, „Нашето сакато куче“ и „Кранта“ – проекти за отпечатъци, която предоставя ценна информация за начина на работа на художника.
Грациозно завършените и наситени с поетическо чувство дамски образи, представени в експозицията, са предадени като силуети – един, по това време, не толкова разпространен подход за портретиране у нас – още повече при прилагане средствата на печатната графика. Фигурите в повечето случаи са лишени от жестове – замислени и вглъбени, характерът и психологическото им състояние се предават най-вече чрез погледа. Поставени на неутрален, дори плосък фон, подробностите в тяхното облекло и аксесоари са сведени до изобразяване на онези елементи, които кореспондират с подчертаването на тяхната нежност – нежни дантели, деликатни украшения, ефирни пандели и почти неразличими елементи, втъкани в съвършено оформените прически.
Изложбата ще бъде между 19 септември и 2 ноември в галерия „Контраст“.

Велин Манов

Подобни публикации