ЮСК с фотоволтаичен парк

 ЮСК с фотоволтаичен парк

В желанието си максимално да предотврати негативните климатични изменения и следвайки стратегията си за намаляване на въглеродните емисии, ЮСК (JYSK) завърши изграждането на модерна фотоволтаична централа в Дистрибуционен Център Божурище. Соларният парк е инсталиран на покрива на ЮСК ДЦБ, а мощността му е 350 kWp, изцяло за собствено потребление.
Очаква се фотоволтаичната инсталация да произвежда 370 MWh годишно, което ще покрива 15% от годишните нужди на електроенергия на логистичния център. По този начин компанията ще спестява 580 тона въглеродни емисии годишно.
„Несъмнено, в действителността, в която живеем днес, всеки бизнес трябва да е отговорен към климатичните промени и да предприема необходимите мерки за намаляването на въглердония си отпечатък. Една от основните ни цели в тази посока е до 2030 година ЮСК да успее да намали въглеродните емисии с 50%. В тази връзка планираме инсталирането на още 200 kWp през 2023 година“, сподели Венцислав Чавдаров, логистичен директор Балкани, ЮСК ДЦБ.
Изграждането на фотоволтаичната централа в ЮСК Дистрибуционен Център Божурище е част от амбициозната цел на компанията до 2050 г. да постигне 100% климатична неутралност. Инвестициите на компанията в тази посока са и във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и зелена електроенергия.
През последните няколко години почти всички търговски обекти на компанията, дистрибуционни центрове и всички офис обекти на веригата преминаха към по-ефективно LED осветление, а от 2022 година насам електроенергията, директно използвана от ЮСК идва от възобновяеми източници.

Велин Манов

Подобни публикации