100 години от рождението на Радой Ралин

 100 години от рождението на Радой Ралин

Департамент „Нова българистика“ на Нов български университет организира Национална научна конференция по случай 100-годишнината от рождението на големия писател, поет и сатирик Радой Ралин.
Особеностите на хумора в творчеството на Радой Ралин, мисловната му поезия, отношението му към образованието, прочитът на литературната критика за неговото творчество, са само част от темите, които ще бъдат дискутирани по време на конференцията.
Лектори ще бъдат водещи преподаватели от НБУ, Софийския университет, Пловдивския университет и Институтя за литература на БАН. Морис Фадел, Надежда Александрова, Росица Димчева, Йордан Ефтимов, Огняна Георгиева-Тенева, Елка Трайкова, Мая Ангелова, Пламен Дойнов, Наталия Христова, Михаил Неделчев, Катя Зографова, Антоанета Алипиева и Йордан Палежев ще коментират приноса на Радой Ралин в борбата му за утвърждаване на ценностите на свободата.
Конференцията ще се проведе на 29 април в Столичната библиотека.

Велин Манов

Подобни публикации