13 години Учебен център на „Либхер“

 13 години Учебен център на „Либхер“

Връчване на сертификати на завършилите Учебния център на „Либхер“

Учебният център на „Либхер“ 13 години подготвя кадри по германски модел, плаща на обучаемите и им осигурява работа. Създава механици и машинни оператори и за други фирми в Тракия икономическа зона.
7 бъдещи механици и машинни оператори получиха Удостоверение за успешно завършило професионално обучение в Учебния център. Над 100 са обучените и усвоили професия през последните години, като всички успешно завършили са започнали работа, отговаряща отчасти или изцяло на придобитата нова квалификация. Поне 15 от тях след това са решили да следват висше образование, а някои са намерили своята реализация в чужбина.
Освен кадри за „Либхер“, Учебният център подготвя механици и машинни оператори и за други фирми от ТИЗ – почти 1/3 от обучените са служители на компании от машиностроителната индустрия. Преди дни в центъра стартира обучението на новата група обучаеми за професията „Машинен техник“. По време на едногодишния курс се изучават дисциплините струговане, фрезоване, пневматика, електро-пневматика, хидравлика и други.
Основна особеност в Учебния център на „Либхер“ е, че обучаемите получават заплащане по време на обучението. Целта е да се привлекат към фирмата млади и мотивирани хора и да ги направи отлични опeратори на машини и съоръжения или механици. С придобитите знания и диплома завършилите намират реализация като механици, шлосери и машинни оператори в различните производствени отдели на фирмата.
Учебният център на „Либхер“ е създаден и лицензиран през 2009 година, след трансфер на ноу-хау от германските дружества на концерна. От основаването си фирмата, която произвежда висококачествени хладилници и фризери, поставя стабилни основи за динамичен растеж, благодарение, на който днес е компания с над 2100 сътрудници и годишно производство от около 1 милион уреда.

Велин Манов

Подобни публикации