18,5% ръст на музикалната индустрия за 2021 година

 18,5% ръст на музикалната индустрия за 2021 година

Глобалният ръст на музикалния пазар през 2021 година е 18,5%, съобщи Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) за България. Данните са от последния годишен доклад на IFPI – Global Music Report за 2021 година и показват седма поредна година на растеж. Общите приходи на индустрията през изминалите 12 месеца са достигнали 25,9 милиарда щатски долара.
Основен двигател за ръста на приходите през 2021 година отново e стриймингът и най-вече неговата платена абонаментна форма, където е налице скок с 21,9%, спрямо предходната година. Това е донесло на индустрията 12,3 милиарда щатски долара. До края на 2021 година потребителите с платени абонаменти вече наброяват 523 милиона. Общите приходи от стрийминг (с абонамент и подкрепен от реклами) отбелязват ръст от 24,3% и достигат сумата от 16.9 милиарда щатски долара. Това са 65% от всички приходи на световната музикална индустрия, което прави дела на стрийминга все по-значителен с всяка изминала година.
За разлика от пандемичната 2020 година, когато продажбите на физически носители и приходите от колективно управление на права отбелязаха спад, съответно с 4,7% и 10,1%, през 2021 година тенденцията е позитивна. Продажбите на физически носители са се увеличили с 16,1%, а приходите от управление на права – с 4%.
В България също се наблюдава тенденция за растеж на общите приходи всяка година. През 2021 година те са се увеличили с 18,6% спрямо 2020 г., като индустрията ни е генерирала 10,3 милиона щатски долара.
Българската музикална индустрия не прави изключение от световните тенденции и през 2021 година отчита 24,5% повишение на общите приходи от стрийминг (с абонамент и подкрепен от реклами). Най-значително е увеличението на приходите от потреблението на видео стрийминг, подкрепен от реклами (157,5% спрямо 2020 година).
Въпреки спада, който продажбите на физически носители в България претърпяха през 2020 година, през 2021 година те отчитат значителен ръст. Приходите от винили са нараснали с 63,9%, а от компакт дискове – със 17,9%. С най-голям дял при физически продажби все още са дисковете – близо 65,8% от общия приход, а на второ място са плочите с 31,6% дял.

Велин Манов

Подобни публикации