Мащабна инвестиция за Умната фабрика на Шнайдер Електрик

 Мащабна инвестиция за Умната фабрика на Шнайдер Електрик

В Умната фабрика в Пловдив на лидера в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията Шнайдер Електрик се състоя първа копка на разширението на завода,
Предстои създаването на три нови производствени линии за автоматични прекъсвачи, с които общият обем на продукцията на компанията у нас ще нарасне с близо 30%, като ще бъдат открити 100 нови работни места. В същото време компанията започва изграждането на първата в България иновативна система за геотермална енергия в индустриално предприятие, което ще направи умната фабрика изцяло независима от природния газ.
На церемонията по първата копка присъстваха официални лица, сред които и заместник-кметът на община Пловдив Георги Титюков, представители на местните власти, медиите и партньори на компанията.
През последните три години Шнайдер Електрик бележи значително развитие на дейността си в България. През 2019 година фабриката в Пловдив получава сертификат за Smart Factory и се подписва споразумение за сътрудничество с Българската агенция за инвестиции. Чрез него българският завод става демонстрационна фабрика за иновативните процеси в производството за 14 държави и за потенциални инвеститори у нас. Като най-устойчивата корпорация в света за 2021 година компанията има ясни ангажименти за въглеродна неутралност и NetZero до 2030 година. По време на разширението на Умната фабрика в Пловдив се правят важни стъпки за декарбонизация на дейностите.
В този контекст Мария Топчийска, изпълнителен директор на Умната фабрика, постави акцент върху иновацията в завода, свързана с използването на геотермална енергия като начин за постигане на пълна независимост от природен газ. „Предвиждаме изграждането на геотермална система, като термопомпени агрегати ще използват температурата на геотермалните води и ще произвеждат топла вода за отопление през зимата и гореща вода за битови нужди целогодишно. В преходните сезони термопомпените агрегати ще осигуряват чрез постоянната температура на земята пасивно охлаждане, а в най-горещите дни охлаждането е активно с използване на хладилния цикъл. При активно охлаждане топлината на кондензация може да се насочи към производството на битова гореща вода, като по този начин ще постигнем над 70% икономия на електрическа енергия.“
Иновацията е от затворен тип и не черпи термални води, а използва само земната температура. Такъв тип системи са не само по-иновативни, но и по-екологични. Те не променят естествения воден цикъл, за разлика от системите, които черпят и връщат вода в подпочвените слоеве.

Велин Манов

Подобни публикации