No Territory на Петър Чиновски

 No Territory на Петър Чиновски

Тест на Ишихара, 2022, вералит, самозалепващо фолио, хартия

No Territory е името на изложбата на Петър Чиновски.
Кураторът на експозицията Радослав Механджийски анализира: „Проектът на Петър Чиновски е метафора за серия от феномени, пряко свързани с желанието и потребността ни да комуникираме реалността – да я съпреживяваме и да се ориентираме в нея. Общото между тези феномени е опитът за „превод“ или „картографиране“ на събития, усещания и обекти. Опит, който майсторски ни съблазнява със своята привидна лекота и организирана схематичност, но, едновременно, някак мнимо и ловко, изгражда непреодолима дистанция в способността ни изцяло да обхванем същината на изплъзващото се битие.
Независимо дали споделяме изживяване със свой приятел, дали надничаме в спомените си, за да се подсетим кои сме или просто направляваме маршрута си по географска карта, нашето общуване с реалността е дефинирано от удобствата и ограниченията на метода за „пренос на информация“. Езикът все не ни достига, за да изобразим всеистинно разбиранията и усещанията си за дадена случка или ситуация – но когато разказваме на приятели, социалният договор изисква да приемем, че проумяваме напълно. Паметта ни притежава благородното свойство да забравя, тя в някакъв смисъл „картографира“ нашето минало – така „кои сме ние“ е просто компилация от малко спомени и отношението ни към тях. Идентично, географската карта схематично обобщава реалния пейзаж, за да ни помогне да се ориентираме в него – каквото правят езика, паметта ни и много други елементи от нашето същество и социален живот.
С изложбата си Петър Чиновски насочва вниманието ни именно към дистанцията между абсолютната реалност и методите ни за комуникация на тази реалност. Прави го с изненадващо разнообразие от изразни средства, без никакъв намек за досадна социална критичност или изфабрикуван морализаторски тон. Напротив, авторът интерпретира темата открито, с внимателно съждение за мястото и смисъла на всеки елемент в художествения синтаксис на проекта. С ясното съзнание, че периметърът на третираните въпроси е „ничия територия“, а всяка подобна територия е пълноценно пространство за обмяна на идеи и възприятия.“
Изложбата ще бъде между 12 октомври и 1 ноември в Little Bird Place.

Велин Манов

Подобни публикации