Tags : Атлас

Книги

Атлас на застрашените видове

В „Атлас на застрашените видове“ авторът Радик Мали обяснява защо бързото нарастване на населението може да се превърне в заплаха за флората и фауната.И още защо биологичният баланс на животинските видове и техните местообитания е сериозно нарушен, а растителните и животински видове изчезват с такава скорост, че явлението се наблюдава моментално в хода на нашата […]Прочети статията